למה לקנות מראש משהו שאתה יודע בוודאות שערכו יישחק?

המודל הכלכלי (מודל עסקי) שרובנו מכירים בהשקעות הוא השקעה הנעשית על מנת להשביח את קרן ההשקעה ועל הדרך גם להפיק הכנסות פסיביות שוטפות, ולבסוף מימוש ההשקעה. עם זאת, קיימים מודלים כלכליים נוספים, כדוגמת מודל בו מכונה מייצרת הכנסה. איך פועל המודל, כיצד מחושבת התשואה, והאם יש הבדל בתשואות בין המודלים?

91816650_645128092950259_2240187441887576064_n.jpg

הרבה אנשים מבינים היטב את המודל העסקי הבסיסי של תיק מניות או דירה להשקעה: קונים היום ב-100, "יושבים" על ההשקעה מספר שנים, בינתיים מקבלים הכנסה שוטפת מדיבידנדים או שכירות ובסוף מממשים את ההשקעה במטרה להפיק רווח הון גבוה ככל הניתן. ההשקעה נעשית על מנת להשביח את קרן ההשקעה ועל הדרך גם להפיק הכנסות פסיביות שוטפות.
מה שקשה יותר לאנשים להבין אינטואיטיבית, הוא המודל העסקי של מכונה שמייצרת הכנסה, ודוגמאות לכך הן מערכת סולארית להפקת חשמל, מתקן ייצור או מטוס נוסעים.

למה קשה להבין זאת? משום שהערך הכלכלי של מכונה נשחק לאורך תקופת השימוש שלה, ובוודאי שאינו משתבח בדומה לפוטנציאל עליית הערך של תיק מניות או דירה. למכונה יש פחת, שמשמעותו שאורך החיים שנותר לה הולך ומתקצר לאורך תקופת השימוש, כתוצאה משחיקת הרכיבים ועייפות החומר.
אז אם יש פחת, וערך הנכס רק הולך ונשחק, איך זה הגיוני שמשתלם להקים מערכת סולארית? איך זה הגיוני שחברות תעופה קונות מטוסים? איך זה הגיוני שמפעלים קונים מכונות? במילים אחרות: למה לקנות מראש משהו שאתה יודע בוודאות שערכו יישחק?

כשקונים מכונה, המטרה היא להפיק תשואה שוטפת בלבד. הרי, תשואה של השקעה מחושבת גם על בסיס רווח הוני (עליית ערך) וגם על בסיס הכנסה שוטפת. אם הפקתי בשנה מסוימת הכנסה המשקפת תשואה של 15% שכולה הונית, זה בדיוק אותו דבר כמו שהייתי מפיק הכנסה המשקפת תשואה של 15% שכולה פירותית (הכנסה שוטפת). אין כל הבדל כלכלי בין שתי התשואות - זו שנכנסה לכיס מיד וזו שתיכנס לכיס בעתיד (עם חריג קטן של יתרון מימוני לטובת התשואה הפירותית). כלומר, כשאני קונה מכונה, אף שהיא נשחקת בערכה, היא נועדה להניב תשואה שוטפת גבוהה ככל הניתן, באופן שמפצה אותי על שחיקת הערך שלה. לכן, בהשקעות בנכסים מניבים הנשחקים בערכם יש לשאוף לתזרים שוטף גבוה ככל הניתן, ולהבדיל בהשקעות בנכסים שיש להם פוטנציאל עליית ערך (שוק ההון, דירות) יש לבחון את כדאיות ההשקעה על-פי תשואות פירותיות + הוניות גם יחד.


בדקו את הפרויקטים הזמינים כעת להשקעה בפלטפורמה
האזינו ל-Investcast, הפודקאסט של Rentpo העוסק בהשקעות, נדל"ן, כלכלה, יזמות