מה ההבדל בין קבוצת רוכשים לקבוצת רכישה?

קבוצת רכישה וקבוצת רוכשים: שני מונחים דומים אך שונים, בעלי השפעות שונות ומהותיות על מבנה הרכישה או היוזמה. מה ההבדל בין הקבוצות?

רבים מהאנשים אינם מבדילים בצורה מדויקת בין שני המונחים הדומים אך שונים הבאים: קבוצת רוכשים וקבוצת רכישה.

קבוצת רוכשים היא קבוצה של אנשים המתארגנת על מנת שכל אחד מהם בנפרד ירכוש באופן אינדיבידואלי נכס/מוצר/שירות עבור עצמו. מטרת קבוצת הרוכשים היא אפוא לשפר את עמדת המיקוח מול המוכר בהתאם לכלל הכלכלי הבסיסי של יתרון לגודל. כלומר, בתום הרכישה, כל אחד מיחידי קבוצת הרוכשים "הולך לדרכו" ועצם ההתארגנות נועדה רק למשך תקופת הרכישה.

קבוצת רכישה היא קבוצה של אנשים המתארגנת על מנת להוציא לפועל ביחד, כקבוצה, מיזם או רעיון עסקי. מטרת קבוצת הרכישה היא לכן עצם ההתארגנות הקבוצתית, מתוך רצון לשפר את מצב חברי הקבוצה באמצעות שיתוף פעולה ביניהם. למעשה, בתום הרכישה, העבודה של חברי קבוצת הרכישה רק מתחילה, והם למשל ייכנסו ביחד אל שלב הבניה או המימוש של הרעיון העסקי המשותף.

בעוד שקבוצת רוכשים היא טכניקה צרכנית פשוטה ליישום ובעלת יתרונות רבים, קבוצת רכישה היא טכניקה מורכבת בעלת השלכות משפטיות, רגולטוריות ומיסוייות כבדות (והיא גם כפופה לעתים להוראות חוק ייעודיות). קבוצת רכישה היא גם לעתים כר פורה לתקלות, סכסוכים ובעיות בגלל עצם המורכבות הגלומה בה, מה שגם לא פעם מעלה אותה לכותרות.


בדקו את הפרויקטים הזמינים כעת להשקעה בפלטפורמה
האזינו ל-Investcast, הפודקאסט של Rentpo העוסק בהשקעות, נדל"ן, כלכלה, יזמות