מה זה תיווך בבלעדיות? | נדל"ן 101

מה זה תיווך בבלעדיות?

תיווך בבלעדיות, בשונה מתיווך, הוא מצב בו למתווך בעסקה יש בלעדיות לשיווקו ולמכירתו של נכס נדל"ני מסוים. בדרך כלל, בלעדיות מוגבלת לתקופת זמן בה רשאי המתווך לפעול באופן בלעדי.
יש להבחין האם הבלעדיות היא ביחס למתווכים נוספים או גם ביחס לבעל הנכס. במקרה האחרון, בעל הנכס לא יכולים למכור את הנכס לרוכש, אלא באמצעות המתווך לו ניתנה בלעדיות.

להרחבה צפו בסרטון הבא: